tao mat troi

Nam Dược Cổ đông

Cổ đông

Ngày đăng: 13/11/2019

Kết Quả Lấy Ý Kiến Bằng Văn Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Công Ty CP Nam Dược

Kết Quả Lấy Ý Kiến Bằng Văn Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Công Ty CP Nam Dược. Xem chi tiết: Tại Đây ! Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Năm 2019 Công Ty CP Nam Dược. Xem chi tiết: Tại…

sinhvien

Ngày đăng: 25/10/2019

Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Nam Dược

Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Nam Dược Xem chi tiết TẠI ĐÂY! Thông báo về việc lấy ý kiến bằng văn bản Xem chi tiết TẠI ĐÂY! Dự thảo nghị quyết Đại…

235773e72920885

Ngày đăng: 26/09/2019

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông

ĐÍNH KÈM NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:  Xem và tải tại đây

chartdatagraphreportsvaluation-glyph-icon--vector-isolat-png_267746

Ngày đăng: 28/07/2019

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2019

Công ty Cổ phần Nam Dược báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm Xem chi tiết TẠI ĐÂY!

GetArticleImage

Ngày đăng: 14/06/2019

Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2018

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN NAM DƯỢC:  Xem và tải tại đây

GetArticleImage

Ngày đăng: 22/04/2019

Biên bản và nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG – Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Nam Dược:  Xem và tải tại đây BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU HỘI ĐỒNG…

Để-có-thể-làm-thành-viên-trong-Hội-đồng-quản-trị-trong-Công-ty-Cổ-phần-thì-cần-đáp-ứng-tiêu-chuẩn-gì-sblaw

Ngày đăng: 16/04/2019

Bầu cử Hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2019-2024)

Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ VI (2019-2024): Xem và tải tại đây Biên bản họp nhóm: Đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị và…

thay-doi-thanh-vien-hoi-dong-quan-tri

Ngày đăng: 11/04/2019

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Chi tiết các văn bản đính kèm:   1. Thư mời họp xem tại đây   2. Giấy xác nhận tham dự họp/ ủy quyền tham dự họp xem tại đây   3. Chương trình đại hội xem tại đây   4….