tao mat troi

Nam Dược Cổ đông

Cổ đông

doanh-nghiep-va-kha-nang-tru-vung-sau-chia-co-tuc-khung-47-.0597

Ngày đăng: 04/08/2020

Thông Báo Chi Trả Cổ Tức Năm 2019

Thông Báo Chi Trả Cổ Tức Năm 2019         Xem Chi Tiết Tại Đây!         2. Mẫu giấy đề nghị chuyển khoản  + Ủy quyền nhận tiền mặt         Xem Chi…

unnamed

Ngày đăng: 28/07/2020

Báo Cáo Tình Hình Quản Trị Công Ty 6 Tháng Đầu Năm 2020

Báo Cáo Tình Hình Quản Trị Công Ty 6 Tháng Đầu Năm 2020 Xem chi tiết tại đây!

123

Ngày đăng: 29/06/2020

Biên bản họp và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Biên Bản Kiểm Tra Tư Cách Cổ Đông (Xem Chi Tiết Tại Đây) Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2020 Công Ty Cổ Phần Nam Dược (Xem Chi Tiết Tại Đây) Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ…

unnamed

Ngày đăng: 11/06/2020

Thư Mời Tham Dự Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2020

1. Chương trình đại hội (Xem chi tiết tại đây). 2. Quy chế tổ chức đại hội (Xem chi tiết tại đây). 3. Báo cáo của Tổng Giám đốc tại đại hội (Xem chi tiết tại đây). 4. Báo cáo của Hội…

bao-cáo-thuong-nien

Ngày đăng: 30/03/2020

Báo Cáo Thường Niên Năm 2019

Báo Cáo Thường Niên Năm 2019 Xem chi tiết TẠI ĐÂY!

tải xuống

Ngày đăng: 28/03/2020

Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất – Năm 2019

Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất – Năm 2019 Xem Chi Tiết Tại Đây!

báo cáo tài chính

Ngày đăng: 28/03/2020

Báo Cáo Tài Chính Riêng – Năm 2019

Báo Cáo Tài Chính Riêng – Năm 2019 Xem chi tiết tại đây!

unnamed

Ngày đăng: 26/03/2020

Thông Báo Gia Hạn Thời Gian Tổ Chức ĐHCĐ Thường Niên Năm 2020

Thông Báo Gia Hạn Thời Gian Tổ Chức ĐHCĐ Thường Niên Năm 2020 Xem chi tiết tại đây