tao mat troi

Nam Dược Cổ đông

Cổ đông

bao-cáo-thuong-nien

Ngày đăng: 30/03/2020

Báo Cáo Thường Niên Năm 2019

Báo Cáo Thường Niên Năm 2019 Xem chi tiết TẠI ĐÂY!

tải xuống

Ngày đăng: 28/03/2020

Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất – Năm 2019

Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất – Năm 2019 Xem Chi Tiết Tại Đây!

báo cáo tài chính

Ngày đăng: 28/03/2020

Báo Cáo Tài Chính Riêng – Năm 2019

Báo Cáo Tài Chính Riêng – Năm 2019 Xem chi tiết tại đây!

unnamed

Ngày đăng: 26/03/2020

Thông Báo Gia Hạn Thời Gian Tổ Chức ĐHCĐ Thường Niên Năm 2020

Thông Báo Gia Hạn Thời Gian Tổ Chức ĐHCĐ Thường Niên Năm 2020 Xem chi tiết tại đây

unnamed

Ngày đăng: 31/01/2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 2019

Xem chi tiết  TẠI ĐÂY

Ngày đăng: 13/11/2019

Kết Quả Lấy Ý Kiến Bằng Văn Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Công Ty CP Nam Dược

Kết Quả Lấy Ý Kiến Bằng Văn Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Công Ty CP Nam Dược. Xem chi tiết: Tại Đây ! Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Năm 2019 Công Ty CP Nam Dược. Xem chi tiết: Tại…

sinhvien

Ngày đăng: 25/10/2019

Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Nam Dược

Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Nam Dược Xem chi tiết TẠI ĐÂY! Thông báo về việc lấy ý kiến bằng văn bản Xem chi tiết TẠI ĐÂY! Dự thảo nghị quyết Đại…

235773e72920885

Ngày đăng: 26/09/2019

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông

ĐÍNH KÈM NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:  Xem và tải tại đây