tao mat troi

Nam Dược Cổ đông

Cổ đông

Finance

Ngày đăng: 30/07/2018

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2018

Xem file báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2018 tải tại đây

1466474529-nhung-loi-co-ban-thuong-mac-phai-khi-viet-bao-cao-cong-viec-viecoi-1

Ngày đăng: 12/06/2018

Thông báo V/v: Chi trả cổ tức năm 2017

Tải file đính kèm tại đây

Finance

Ngày đăng: 25/05/2018

Công bố thông tin

Biên bản họp hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nam Dược: File đính kèm tải tại đây Nghị quyết của hội đồng quản trị V/v thông qua việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để làm văn…

qhcd-bctc-2016-giuaniendo_ZEYA

Ngày đăng: 23/04/2018

Tài liệu sau Đại hội cổ đông thường niên 2018

Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông –  Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: File đính kèm tải tại đây Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: File đính…

bao-cao-quan-tri-6-thang-nam-duoc

Ngày đăng: 19/04/2018

Tài liệu đại hội cổ đông thường niên 2018

Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 – Công ty Cổ Phần Nam Dược: File đính kèm tải tại đây Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 – Công ty Cổ Phần…

1384375434-n_581

Ngày đăng: 14/04/2018

Thư mời Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

  File: Giấy xác nhận tham dự/ ủy quyền tham dự tải tại đây