tao mat troi

Nam Dược Cổ đông

Cổ đông

bao-cao-quan-tri-6-thang-nam-duoc

Ngày đăng: 19/04/2018

Tài liệu đại hội cổ đông thường niên 2018

Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 – Công ty Cổ Phần Nam Dược: File đính kèm tải tại đây Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 – Công ty Cổ Phần…

1384375434-n_581

Ngày đăng: 14/04/2018

Thư mời Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

  File: Giấy xác nhận tham dự/ ủy quyền tham dự tải tại đây

Finance

Ngày đăng: 31/03/2018

Báo cáo thường niên 2017

ck-rot-tien-usd-1423155425908-crop-1423155459214

Ngày đăng: 01/06/2017

Thông báo chi trả cổ tức 2016

_DSC1957

Ngày đăng: 21/04/2017

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 – Công ty Cổ phần Nam Dược

Sáng ngày 17/4/2017, Công ty Cổ Phần Nam Dược đã tổ chức Đại hội đồng Cổ Đông Thường Niên (ĐHĐCĐ) năm 2017. Đại hội đã thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2016 và Kế hoạch kinh doanh…