tao mat troi

Nam Dược Cổ đông

Cổ đông

thue-tndn_3

Ngày đăng: 26/03/2019

Báo cáo tài chính hợp nhất 2018 – Công ty Cổ phần Nam Dược

Xem chi tiết TẠI ĐÂY!

Red pen on finance report

Ngày đăng: 26/03/2019

Báo cáo tài chính năm 2018 – Công ty Cổ phần Nam Dược

Xem chi tiết TẠI ĐÂY!

Finance

Ngày đăng: 30/07/2018

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2018

Xem file báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2018 tải tại đây

1466474529-nhung-loi-co-ban-thuong-mac-phai-khi-viet-bao-cao-cong-viec-viecoi-1

Ngày đăng: 12/06/2018

Thông báo V/v: Chi trả cổ tức năm 2017

Tải file đính kèm tại đây

Finance

Ngày đăng: 25/05/2018

Công bố thông tin

Biên bản họp hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nam Dược: File đính kèm tải tại đây Nghị quyết của hội đồng quản trị V/v thông qua việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để làm văn…