tao mat troi

Nam Dược Cổ đông

Cổ đông

thumb_345x345_14290026009631

Ngày đăng: 14/04/2015

Thư mời đại hội cổ đông thường niên năm 2015

Sơ đồ hướng dẫn   Tải quy chế đại hội cổ đông thường niên năm 2015 tại đây Tải giấy xác nhận tham dự tại đây Tải Chương trình đại hội cổ đông năm 2015 tại đây Tải tờ trình Đại hội cổ đông…

14275190025120

Ngày đăng: 28/03/2015

Báo cáo thường niên năm 2014

Download báo cáo thường niên năm 2014 tại đây

thumb_345x345_14275171358984

Ngày đăng: 28/03/2015

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014

Download báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 tại đây  

thumb_345x345_14199226067579

Ngày đăng: 31/05/2014

Thông báo chi trả cổ tức năm 2013

Kính gửi quý cổ đông thông báo về việc đăng ký chi trả cổ tức năm 2013   Mời quý cổ đông tải tại đây

thumb_345x345_14186175445516

Ngày đăng: 25/04/2014

Thư mời đại hội cổ đông

  Quý cổ đông không tham dự có thể uỷ quyền và sử dụng mẫu giấy uỷ quyền sau: Tải tại đây

thumb_345x345_14186180528293

Ngày đăng: 11/04/2014

Báo cáo tài chính hợp nhất công ty cổ phần Nam Dược năm 2013

Báo cáo tài chính hợp nhất công ty cổ phần Nam Dược cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2013 ( đã được kiểm toán) tải tại đây để biết thêm chi tiết

thumb_345x345_14186185442254

Ngày đăng: 22/02/2014

Nghị quyết bổ nhiệm phó tổng giám đốc công ty cổ phần Nam Dược đối với ông Lê Văn Sản

Nghị quyết bổ nhiệm phó tổng giám đốc công ty cổ phần Nam Dược đối với ông Lê Văn Sản tải xuống tại đây

thumb_345x345_14234636024970

Ngày đăng: 12/02/2014

Tuyển dụng Trình dược viên địa bàn Hải Phòng

NAM DƯỢC  là Công ty Dược phẩm hoạt động với khẩu hiệu “Tự hào thuốc Nam người Việt!”, luôn phấn đấu để trở thành một công ty Dược phẩm danh tiếng – uy tín – chất lượng với các sản phẩm độc đáo từ dược liệu tại Việt Nam….

thumb_345x345_14186191105438

Ngày đăng: 22/10/2013

Thông báo mất sổ chứng nhận cổ phần của bà Phạm Thị Mai Trang

THÔNG BÁO (V/v: Mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần) Căn cứ giấy báo mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của Bà Phạm Thị Mai Trang gửi  Công ty cổ phần Nam Dược ngày 19/10/2013. Công ty…

thumb_345x345_14186195916110

Ngày đăng: 29/07/2013

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2013

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2013 click here