tao mat troi

Nam Dược Cổ đông

Cổ đông

1384375434-n_581

Ngày đăng: 07/04/2017

Thư mời Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

1. Thư mời Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. TẢI VỀ TẠI ĐÂY. 2. Giấy xác nhận tham dự/ ủy quyền tham dự. TẢI VỀ TẠI ĐÂY.

1466474529-nhung-loi-co-ban-thuong-mac-phai-khi-viet-bao-cao-cong-viec-viecoi-1

Ngày đăng: 03/04/2017

Báo cáo thường niên công ty năm 2016

Báo cáo thường niên công ty năm 2016, phần 1/4 – TẢI VỀ TẠI ĐÂY. Báo cáo thường niên công ty năm 2016, phần 2/4 – TẢI VỀ TẠI ĐÂY. Báo cáo thường niên công ty năm 2016, phần 3/4…

financial-reporting2

Ngày đăng: 17/03/2017

Báo cáo tài chính công ty năm 2016

TẢI VỀ TẠI ĐÂY.

qtct

Ngày đăng: 02/11/2016

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016

Tải file đầy đủ: TẠI ĐÂY

Custom-Report-Development-Analytics

Ngày đăng: 18/07/2016

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu 2016

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu 2016: 

hoi-dong-quan-tri

Ngày đăng: 30/05/2016

Nghị quyết về phân công nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V

Nghị quyết về phân công nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V TẢI VỀ TẠI ĐÂY

tra-co-tuc

Ngày đăng: 20/05/2016

Thông báo chi trả cổ tức 2015

Thông báo chi trả cổ tức 2015 – Công ty cổ phần Nam Dược TẢI VỀ TẠI ĐÂY

writing_hand

Ngày đăng: 25/04/2016

Biên bản họp và nghị quyết đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ V (2016- 2018)

01.BB Kiem Tra Tu Cach Co Dong 02.BB Kiem Phieu Hoi Dong Quan Tri 03.BB Kiem Phieu Ban Kiem Soat 04.BB Dai Hoi Dong Co Dong Nhiem Ki 5 05.NQ Dai Hoi Dong Co Dong Nhiem Ki V