tao mat troi

Nam Dược Cổ đông

Cổ đông

thumb_345x345_14300219074923

Ngày đăng: 26/04/2015

Văn bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Xin mời quý cổ đông tải tài liệu văn bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông. Xin mời tải xuống tại đây Biên bản đại hội. Xin mời tải…

thumb_345x345_14297880592820

Ngày đăng: 23/04/2015

Tài liệu họp Đại Hội Cổ Đông

1. Tải chương trình Đại Hội Cổ Đông 2015 tại đây 2. Tải báo cáo của ban Tổng Giám Đốc đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 Tại đây 3. Tải báo cáo kết quả và kế hoạch hoạt động của Hội Đồng Quản Trị tại đây…

thumb_345x345_14290026009631

Ngày đăng: 14/04/2015

Thư mời đại hội cổ đông thường niên năm 2015

Sơ đồ hướng dẫn   Tải quy chế đại hội cổ đông thường niên năm 2015 tại đây Tải giấy xác nhận tham dự tại đây Tải Chương trình đại hội cổ đông năm 2015 tại đây Tải tờ trình Đại hội cổ đông…

14275190025120

Ngày đăng: 28/03/2015

Báo cáo thường niên năm 2014

Download báo cáo thường niên năm 2014 tại đây

thumb_345x345_14275171358984

Ngày đăng: 28/03/2015

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014

Download báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 tại đây  

thumb_345x345_14199226067579

Ngày đăng: 31/05/2014

Thông báo chi trả cổ tức năm 2013

Kính gửi quý cổ đông thông báo về việc đăng ký chi trả cổ tức năm 2013   Mời quý cổ đông tải tại đây

thumb_345x345_14186175445516

Ngày đăng: 25/04/2014

Thư mời đại hội cổ đông

  Quý cổ đông không tham dự có thể uỷ quyền và sử dụng mẫu giấy uỷ quyền sau: Tải tại đây

thumb_345x345_14186180528293

Ngày đăng: 11/04/2014

Báo cáo tài chính hợp nhất công ty cổ phần Nam Dược năm 2013

Báo cáo tài chính hợp nhất công ty cổ phần Nam Dược cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2013 ( đã được kiểm toán) tải tại đây để biết thêm chi tiết

thumb_345x345_14186185442254

Ngày đăng: 22/02/2014

Nghị quyết bổ nhiệm phó tổng giám đốc công ty cổ phần Nam Dược đối với ông Lê Văn Sản

Nghị quyết bổ nhiệm phó tổng giám đốc công ty cổ phần Nam Dược đối với ông Lê Văn Sản tải xuống tại đây

thumb_345x345_14234636024970

Ngày đăng: 12/02/2014

Tuyển dụng Trình dược viên địa bàn Hải Phòng

NAM DƯỢC  là Công ty Dược phẩm hoạt động với khẩu hiệu “Tự hào thuốc Nam người Việt!”, luôn phấn đấu để trở thành một công ty Dược phẩm danh tiếng – uy tín – chất lượng với các sản phẩm độc đáo từ dược liệu tại Việt Nam….