tao mat troi

Nam Dược Cổ đông

Cổ đông

daihoi_DQSF

Ngày đăng: 15/04/2016

Tài liệu tham dự họp

1.2.Giay xac nhan tham du – uy quyen tham du 1.3. Quy Che To Chuc Dai hoi dong co dong nhiem ki V 03.TT 01.BC hoat dong cua hoi dong quan tri 2015 3.TT 02.BC ket qua kinh doanh cua…

14387411148489

Ngày đăng: 15/04/2016

Thư mời tham dự đại hội cổ đông công ty

1.1 Thư mời Đại hội cổ đông nhiệm kì V.

Custom-Report-Development-Analytics

Ngày đăng: 31/03/2016

Báo cáo thường niên năm 2015

Báo cáo thường niên năm 2015 – Công ty cổ phần Nam Dược TẢI VỀ TẠI ĐÂY

Folders Showing Organizing Documents Filing And Reports

Ngày đăng: 30/03/2016

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 – Công ty cổ phần Nam Dược (Đã được kiểm toán)

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 – Công ty cổ phần Nam Dược TẢI VỀ TẠI ĐÂY

Folders Showing Organising Documents Filing And Reports

Ngày đăng: 30/03/2016

Báo cáo tài chính năm 2015 – Công ty cổ phần Nam Dược (đã được kiểm toán)

Báo cáo tài chính năm 2015 – Công ty cổ phần Nam Dược TẢI VỀ TẠI ĐÂY

Hand filling out checklist on clipboard

Ngày đăng: 26/01/2016

Báo cáo quản trị năm 2015

Báo cáo quản trị năm 2015. Tải về tại đây

bao-cao-hoat-dong-kinh-doanh-1

Ngày đăng: 26/01/2016

Báo cáo quản trị 6 tháng cuối năm 2015

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng cuối năm 2015. Tải về tại đây

14387411148489

Ngày đăng: 05/08/2015

Thông báo chi trả cổ tức năm 2014

Thông báo chi trả cổ tức năm 2014 của công ty Cổ phần Nam Dược Xin mời quý cổ đông tải thông báo chi trả cổ tức năm 2014 tại đây.

thumb_345x345_14375455973781

Ngày đăng: 22/07/2015

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2015

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2015. Tải về tại đây

thumb_345x345_14300219074923

Ngày đăng: 26/04/2015

Văn bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Xin mời quý cổ đông tải tài liệu văn bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông. Xin mời tải xuống tại đây Biên bản đại hội. Xin mời tải…