tao mat troi

Nam Dược Nam Dược Chiến lược phát triển

Chiến lược phát triển

chienluoc_page

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA NAM DƯỢC 2014 – 2018

  1. Đảm bảo tốc độ tăng trưởng doanh thu hàng năm 25-35% (CAGR) (tương đương 1,5-2 lần tốc độ tăng trưởng bình quân của ngành)
  2. Đảm bảo tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu ROE ở mức 25-35%
  3. Đảm bảo cung cấp cho khách hàng những sản phẩm từ thảo dược và tự nhiên có hiệu quả, tiện dụng và an toàn trong phòng và chữa bệnh
  4. Xây dựng Nam Dược trở thành thương hiệu được tin cậy và có trách nhiệm đối với cộng đồng
  5. Củng cố các năng lực R&D, sản xuất, marketing và phân phối đạt thông lệ tốt trong ngành
  6. Củng cố và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ quản lý và chuyên gia theo hướng chuyên nghiệp, chính trực và sáng tạo.