tao mat troi

Nam Dược Tin tức Thông tin Nam Dược Nam Dược tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Ngày đăng: 26/04/2018

Nam Dược tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Ngày 22/4/2018, Công ty CP Nam Dược đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Đại hội đã thông qua báo cáo tài chính, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2017 đồng thời đã thông qua phương án kinh doanh năm 2018 cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

Tham dự đại hội có Ông Lã Xuân Hạnh – Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Văn Giang – Phó chủ tịch HĐQT, Ông Hoàng Minh Châu – Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty, Ban kiểm soát cùng đại đa số cổ đông có quyền biểu quyết.

DSC_0744

Trong phần báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 ông Hoàng Minh Châu chia sẻ: Năm 2017 là một cột mốc phát triển đáng ghi nhận trong toàn hệ thống Nam Dược, một năm bước ngoặt đánh dấu cho sự phát triển trong định hướng “Vì Khách hàng”. Từ việc áp dụng DMS vào hệ thống bán hàng, ERP vào hệ thống quản trị sản xuất, thực hiện chính sách bình ổn giá trên kênh phân phối, thay đổi hình thức giao hàng tới tận nhà thuốc lẻ, đến việc xây dựng các vùng trồng đạt tiêu chuẩn GACP-WHO,.. Thành quả cho năm 2017 mà Nam Dược đã đạt được: hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra kể cả chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận, với thành tích đạt 116% so với kế hoạch được giao, tăng trưởng 25% so với năm 2016. Số lượng nhà thuốc mua hàng trên cả 3 miền Bắc – Trung- Nam năm 2017 tăng gần 60% so với năm 2016. Thu nhập người lao động tăng 10-15%.

DSC_0770

Tiếp đó, ông cũng thông qua phương án kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2018 căn cứ vào tình hình kinh doanh hiện tại và dự kiến tình hình thị trường năm 2018. Theo đó, doanh thu thuần tăng 9,1%, lợi nhuận sau thuế tăng 36% và cổ tức tối thiểu 20%.

Bên cạnh đó, trong báo cáo của TGĐ Hoàng Minh Châu còn thông qua các đề án mang tính thay đổi chiến lược: Thông qua phương án đầu tư mua văn phòng, trụ sở chi nhánh công ty tại TPHCM, Đà Nẵng; Thông qua phương án thành lập Công ty TNHH MTV Nam Dược Miền Trung.

Trong khuôn khổ chương trình của Đại hội, ông Lã Xuân Hạnh – Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT, tập chung: Giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty dựa trên BSC đã định hướng từ đầu năm; Chỉ đạo, giám sát, hỗ trợ TĐG thực hiện và các các bộ quản lý khác trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị. Ông nhấn mạnh mục tiêu đưa Nam Dược phát triển bền vững theo định hướng thuốc Nam thông qua: Tập trung xây dựng và triển khai chiến lược, đảm bảo để Nam Dược phát triển bền vững, tối ưu hóa chi phí, tránh đầu tư dàn trải…

DSC_0783

Trong Đại hội, một số cổ đông đã phát biểu ý kiến và đóng góp cho sự phát triển, lớn mạnh của công ty. Các ý kiến của cổ đông đề cập liên quan đến chiến lược phát triển, tốc độ phát triển, mức độ đầu tư, những cam kết của Ban GĐ và HĐQT, cũng như tầm nhìn dài hạn của công ty… Đoàn chủ tịch đã trả lời tất cả các ý kiến, câu hỏi, đồng thời tiếp thu nhiều đóng góp của các cổ đông. Qua đó ông Hoàng Minh Châu cũng nhấn mạnh mục tiêu tăng trưởng bền vững (không phải tăng trưởng nóng, tăng trưởng nhanh), hoạch định tầm nhìn dài hạn, duy trì tốc độ tăng trưởng 10 năm liên tục, quản trị tốt nguồn lực, kiểm soát tài chính đồng thời phải quản trị được các yếu tố rủi ro của thị trường.

DSC_0773

Đại hội cổ đông đã biểu quyết và nhất trí thông qua các báo cáo, phương án, chiến lược phát triển bền vững kèm theo các chỉ tiêu quan trọng khác. Đại hội cũng biểu quyết nhất trí và thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.