tao mat troi

Nam Dược Tin tức Nam Dược tổ chức đánh giá khung năng lực cho cán bộ quản lý toàn hệ thống

Ngày đăng: 20/08/2018

Nam Dược tổ chức đánh giá khung năng lực cho cán bộ quản lý toàn hệ thống

Trong tháng 7 và tháng 8/2018, công ty cổ phần Nam Dược đã tổ chức đánh giá Khung năng lực cho cán bộ quản lý toàn hệ thống, một hoạt động được ban Lãnh đạo rất chú trọng và xác định là hoạt động được diễn ra định kỳ thường niên nhằm chuẩn hóa năng lực nhân sự tại công ty.

a1

Khái niệm Khung năng lực bắt nguồn từ định nghĩa về Năng lực (Competency) đã được nghiên cứu, áp dụng trong quản lý nhân sự ở cả lĩnh vực công và tư tại nhiều quốc gia, bao gồm việc đánh giá thái độ, kiến thức và kỹ năng của nhân sự theo chuẩn năng lực được đặt ra đối với từng vị trí chức danh trong tổ chức.

a2

Trong lần này, mỗi cán bộ quản lý được đánh giá trung bình khoảng 25 năng lực chính, đã được Nam Dược xây dựng định nghĩa và từ điển năng lực chuẩn phù hợp với mô hình phát triển riêng của Nam Dược, bao gồm các năng lực sau:

– Năng lực chung hay năng lực cốt lõi ( Core competencies): Gồm các năng lực cần thiết cho tất cả các vị trí như năng lực định hướng khách hàng, kỹ năng giao tiếp thuyết phục, kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề….
– Năng lực theo vai trò ( Role specific competencies): Là các năng lực quản lý lãnh đạo cho các vị trí quản lý trong tổ chức như năng lực lập kế hoạch, kỹ năng tổ chức và giám sát thực hiện công việc, kỹ năng lãnh đạo, năng lực tư duy chiến lược…
– Năng lực chuyên môn ( Technical competencies): là các kiến thức, kỹ năng chuyên môn gắn với lĩnh vực cụ thể có vai trò thiết yếu trong việc hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn. VD: Kỹ năng bán hàng, kỹ năng nhân sự, năng lực marketing….

a3

Việc đánh giá Khung năng lực một cách chi tiết, khoa học và khách quan đã giúp các CBQL Nam Dược nhìn nhận rõ những điểm hạn chế, những năng lực còn thiếu và yếu để tìm cánh cải thiện và nâng cao trong thời gian tới. Ngoài ra, kết quả đánh giá cũng giúp cho ban Lãnh đạo và Phòng HCNS lên kế hoạch cho các khóa đào tạo sắp tới sát với mục tiêu và nhu cầu của nhân sự, cũng như góp phần định hướng tốt hơn cho chính sách trả lương 3P mà Nam Dược đang áp dụng trong thời gian qua.

a4

Sắp tới, Nam Dược sẽ triển khai đánh giá Khung năng lực tới tất cả các vị trí trong doanh nghiệp, đây cũng là một trong những mục tiêu chiến lược mà Nam Dược đang theo đuổi để xây dựng một đội ngũ nhân sự đạt chuẩn, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.