tao mat troi

Nam Dược Tin tức Thông tin Nam Dược Nam Dược – Chuyến hành hương về với cội nguồn thuốc Nam

Ngày đăng: 02/03/2018

Nam Dược – Chuyến hành hương về với cội nguồn thuốc Nam

Tiếp nối truyền thống cao đẹp “Uống nước nhớ nguồn”, “Tôn sư trọng đạo”, hàng năm, cứ mỗi dịp Xuân về, những người làm thuốc Nam chúng tôi lại hành hương về với cội nguồn của thuốc Nam. Năm nay, Ban Giám đốc cùng cán bộ quản lý Công ty Nam Dược đã làm lễ dâng hương tại đền thờ Thiền sư Tuệ Tĩnh – Ông tổ thuốc Nam và đền thờ Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông vào ngày 1/3/2018 vừa qua. 

Bước chân tới khu di tích lịch sử quốc gia Đền Bia – Nơi thờ Thiền sư Tuệ Tĩnh, chúng tôi như được cùng ôn lại lịch sử, thân thế cũng những đóng góp to lớn của ông cho nền Y học nước nhà.

1

Ban Tổng Giám Đốc và Cán Bộ Quản lý làm lễ dâng hương tại Đền Bia – Nơi thờ Thiền sư Tuệ Tĩnh

Cách đây hơn 800 năm, Đại danh y Tuệ Tĩnh đã khẳng định: “Thuỷ thổ, khí hậu nước Nam sinh ra con người, cây cỏ nước Nam. Chướng khí nước Nam sinh ra bệnh tật nước Nam. Thảo dược nước Nam chữa trị cho người nước Nam”. Ông đã giành cả cuộc đời để nghiên cứu cỏ cây, tìm thuốc cứu người. Những pho y pháp của ông đã đặt nền móng cho y học chính thống nước nhà. Từ bao đời nay, giới y học Việt Nam và nhân dân đều công nhận Tuệ Tĩnh có công lao to lớn trong việc xây dựng một quan điểm y học độc lập, tự chủ, sát với thực tế Việt Nam. Câu nói của ông: “Nam dược trị Nam nhân” thể hiện quan điểm đầy biện chứng về mối quan hệ mật thiết giữa con người với môi trường sống.

2

Ban Tổng Giám Đốc và Cán Bộ Quản lý tại Đền Bia – Nơi thờ Thiền sư Tuệ Tĩnh

Và bốn trăm năm sau, kế thừa di sản của Thiền sư Tuệ Tĩnh, Đại Y tôn Hải thượng Lãn Ông đã kế thừa 496 bài thơ dược tính của Nam dược thần hiệu chép vào sách Lĩnh nam bản thảo, với nhiều phương thuốc nam của Tuệ Tĩnh và phát huy đường hướng dưỡng sinh của Tuệ Tĩnh về giữ gìn tinh – khí – thần để sống lâu. Và ông là người đầu tiên hệ thống hóa tinh hoa của lý luận Đông y cùng với những sáng tạo đặc biệt qua việc áp dụng lý luận cổ điển vào điều kiện Việt Nam, đúc kết nền y học cổ truyền của dân tộc để viết  nên pho y truyền “Hải Thượng Y tông tâm lĩnh”, đưa nền y học Việt Nam lên ngang  tầm nhân loại.

3

Ban Tổng Giám Đốc và Cán Bộ Quản lý làm lễ dâng hương tại đền thờ Đại Y tôn Hải thượng Lãn Ông

4

Ban Tổng Giám Đốc và Cán Bộ Quản lý tại đền thờ Đại Y tôn Hải thượng Lãn Ông

Câu nói của Thiền sư Tuệ Tĩnh”Nam dược trị Nam nhân” và lý luận trong pho y truyền “Hải Thượng Y tông tâm lĩnh” của Hải Thượng Lãn Ông chính là giá trị cốt lõi, là kim chỉ nam cho chiến lược xuyên suốt trong quá trình xây dựng và phát triển Công ty.