tao mat troi

Nam Dược Tin tức Thông tin Nam Dược Thông báo thành lập công ty TNHH Một thành viên

Ngày đăng: 26/12/2018

Thông báo thành lập công ty TNHH Một thành viên

THÔNG BÁO THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nam Dược Miền Trung

Tên tiếng Anh:  Nam Duoc Mien Trung One Member Company Limited.

Tên việt tắt: NamDuoc MienTrung Co.,Ltd

Loại hình doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Ngành nghề kinh doanh dự kiến đăng ký:

STT

TÊN NGÀNH

MÃ NGÀNH

1

Bán buôn thực phẩm (không bán hàng thủy sản, sản phẩm từ thịt, gia súc, gia cầm tươi sống và sơ chế tại trụ sở)

Chi tiết : Bán buôn thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng.

4632

(chính)

2

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

Chi tiết : Bán buôn thuốc, Bán buôn dược phẩm, mỹ phẩm và dụng cụ y tế

   4649

3

Bán buôn máy móc thiết bị và phụ tùng máy khác

Chi tiết : Bán buôn máy móc, thiết bị y tế.

4659

4

Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh

Chi tiết: Bán lẻ thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng.

4722

5

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (trừ hàng hóa nhà nước cấm)

4773

6

Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa

Chi tiết : Đại lý mua bán, ký gửi dược phẩm , mỹ phẩm, thực phẩm, trang thiết bị y tế ( trừ mỹ phẩm có hại cho sức khỏe con người)

4610

7

Giáo dục nghề nghiệp

Chi tiết : Huấn luyện đào tạo nghiệp vụ ngắn ngày

8532

8

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu

Chi tiết : Tư vấn và dịch vụ chuyển giao công nghệ dược phẩm, mỹ phẩm.

7490

9

Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu hàng năm

0119

10

Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm

0128

1.2. Vốn điều lệ: 5.000.000.000 (Năm tỷ đồng)

1.3. Chủ tịch Công ty: Ông Lã Xuân Hạnh – Đại diện cho vốn chủ sở hữu

1.4. Đại diện theo pháp luật của Công ty:

Họ tên        :   TẠ HUY HOÀNG             Giới tính: Nam

Chức vụ:           Giám đốc    

Giấy đăng ký kinh doanh xem tại đây