tao mat troi

Nam Dược Tin tức Thông tin Nam Dược Ứng dụng KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc tại Nam Dược

Ngày đăng: 14/12/2016

Ứng dụng KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc tại Nam Dược

Nhằm nâng cao năng suất lao động, tạo tính chuyên nghiệp trong môi trường làm việc, tiết giảm chi phí, tăng thu nhập cho người lao động, vừa qua, công ty CP Nam Dược đã tổ chức khóa huấn luyện “Ứng dụng KPIs (Key Performance Indicator) trong đánh giá hiệu quả công việc” cho đội ngũ cán bộ quản lý.

Khóa huấn luyện ngoài việc đảm bảo người lao động thực hiện đúng các trách nhiệm trong bản mô tả công việc của từng vị trí chức danh cụ thể; Các chỉ số đánh giá mang tính định lượng cao, có thể đo lường cụ thể do đó nâng cao hiệu quả của đánh giá thực hiện công việc, còn thể hiện sự minh bạch, rõ ràng, công bằng để việc ngày càng hiệu quả hơn tại cơ sở.

Theo đó, chuyên gia của khóa huấn luyện ThS. Nguyễn Xuân Hải đã chỉ ra rằng:  KPIs – là một hệ thống đo lường và đánh giá hiệu quả công việc thể hiện qua số liệu, tỷ lệ, chỉ tiêu định lượng, nhằm phản ảnh hiệu quả hoạt động của các tổ chức hoặc bộ phận chức năng hay từng cá nhân. PKIs còn được xem là công cụ điều chỉnh hành vi, nhận thức giúp nhân sự trong hệ thống theo định hướng chung của toàn công ty.

Do vậy, với Doanh nghiệp và nhà quản lý “Đánh giá hiệu quả công việc” sẽ giúp hiểu rõ năng lực của nhân viên, từ đó xem xét và nâng cao kỹ năng quản lý nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp. Đối với nhân viên, công cụ trên giúp tăng động lực làm việc, có cơ hội được đào tạo và chuyên nghiệp hóa trong công việc triển khai, lập kế hoạch.

kpi

img_8609

Thông qua khóa huấn luyện, thực hành 01 ngày, cán bộ quản lý Công ty Nam Dược củng cố hơn về cách thức giao việc, đánh giá nhân viên của từng bộ phận mình theo định kỳ hàng quý trong năm theo các tiêu chí SMART (Cụ thể – Đo lường được – Có tính khả thi – Xuất phát từ mục tiêu của công ty – Có thời gian xác định).   Theo đánh giá của các thành viên tham gia khóa huấn luyện: “Khóa huấn luyện giúp cho Lãnh đạo cũng như CBCNV thực hiện công việc một cách chuyên nghiệp hơn, góp nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí, tăng sản xuất lao động”. Đây cũng là một trong những giải pháp cải cách hành chính trong việc thực hiện mục tiêu tăng năng suất lao động, nâng cao năng lực quản trị cho đội ngũ  cán bộ quản lý nói riêng và toàn thể CBNV Nam Dược nói chung.