Nam Dược luôn chung tay bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới Quốc gia.

Gần đây, Công ty Nam Dược chúng tôi có nhận được thông tin phản hồi về việc trên các trang web hiển thị điểm bán sản phẩm có bản đồ Việt Nam nhưng không có các quần đảo. Chúng tôi đã lập tức cập nhật và điều chỉnh bản đồ có các thông tin về biển đảo.

Trước đây, việc đưa hình bản đồ Việt Nam trên một số website sản phẩm do Nam Dược phân phối nhằm mục đích chỉ dẫn người tiêu dùng điểm bán của sản phẩm do công ty phân phối. Do chưa có điểm bán trên các huyện đảo nên bản đồ phân phối sản phẩm mới dừng lại ở đất liền. Và bộ phận quản lý website hiểu rằng hình ảnh đó không thể hiện hết bản đồ, chủ quyền của Việt Nam mà chỉ là những địa điểm mà Nam Dược có phân phối sản phẩm.

Chúng tôi rất tiếc để xảy ra tình trạng hiểu lầm gây nhầm lẫn như trên. Nhận thông tin phản hồi, chúng tôi đã kiểm tra lại thông tin và cập nhật bản đồ có các thông tin về biển đảo . Chúng tôi luôn nghiêm chỉnh chấp hành quy định của cơ quan chức năng. Là doanh nghiệp Việt Nam hoạt động từ năm 2004 với sứ mệnh “Thuốc Nam người Việt”. Cũng như các doanh nghiệp Việt Nam khác, Nam Dược luôn chung tay bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới Quốc gia.