THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2022

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nam Dược trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc chi trả cổ tức năm 2022.

Thông báo chi trả cổ tức năm 2022

Xem chi tiết tại đây.

Dưới đây là file Biểu mẫu đề nghị chuyển khoản cổ tức.

Xem chi tiết tại đây