Tin tức

Nhãn hàng Ích Nhi ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

16 August, 2021

Từ tháng 7/2021 đến nay, hơn 4.000 sản phẩm Ích Nhi đã được trao tặng cho trẻ em trong các khu vực cách ly ở Sài Gòn, Cần Thơ, Đà Nẵng và Hà Nội. Trẻ…