Danh hiệu & Giải thưởng

Chất lượng sản phẩm là một trong những thước đo thành công của một doanh nghiệp. Với Nam Dược, ngoài mục tiêu không ngừng cải thiện chất lượng sản phẩm chúng tôi còn đặc biệt chú trọng đến trách nhiệm với xã hội, cộng đồng với nhân viên cũng như việc bảo vệ môi trường sống của tất cả chúng ta.

2022

Nhận Thương Hiệu Quốc Gia Việt Nam Năm 2022

2014

Nhận Huân Chương Lao Động Hạng 3

2014

Chứng Nhận Giải Vàng Chất Lượng Quốc Gia Lần 2

2011

Chứng Nhận Giải Vàng Chất Lượng Quốc Gia Lần 1

2014

Nhận bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Y Tế Về Công Tác Phát Triển Dược Liệu

2016

Nhận bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Y Tế Về Công Tác Phát Triển Dược Liệu

2019

Nhận bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Y Tế Về Công Tác Phát Triển Dược Liệu

2015

Nhận Giải Thưởng Chất Lượng Quốc Tế Châu Á – Thái Bình Dương

2020

Chứng Nhận Vùng Trồng Dược Liệu Phòng Phong Đạt Tiêu Chuẩn Quốc Tế GACP-WHO Tại Đồng Văn, Hà Giang

2018

Chứng Nhận Vùng Trồng Dược Liệu Cát Cánh Đạt Tiêu Chuẩn Quốc Tế GACP-WHO Tại Bắc Hà, Lào Cai

Chứng Nhận Vùng Trồng Dược Liệu Đậu Nành Đạt Tiêu Chuẩn Quốc Tế GACP-WHO Tại Vụ Bản, Nam Định

2017

Chứng Nhận Vùng Trồng Dược Liệu Quất Đạt Tiêu Chuẩn Quốc Tế GACP-WHO Tại Vụ Bản, Nam Định

2013

Chứng Nhận Vùng Trồng Dược Liệu Dây Thìa Canh Đạt Tiêu Chuẩn Quốc Tế GACP-WHO Tại Hải Hậu, Nam Định

2008

Chứng Nhận Tiêu Chuẩn: GMP – WHO, ISO 9001:2000, ISO 14000:2004, HACCP Và SA 8000 Hợp Thành Bộ Tích Hợp Tiêu Chuẩn IMS

2010 Đến Nay

Chứng Nhận Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao Được Người Tiêu Dùng Bình Chọn