Tin tức

NAM DƯỢC TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

26 April, 2022

Sáng ngày 23/04/2022, Công ty cổ phần Nam Dược đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Tham dự đại hội có đầy đủ các thành viên trong Hội…

NAM DƯỢC TỔ CHỨC KỶ NIỆM 18 NĂM NGÀY THÀNH LẬP

04 March, 2022
18 năm trước, ngày 04/03/2004 là cột mốc không thể nào quên đối với toàn thể cán bộ…

ĐOÀN CÁN BỘ NAM DƯỢC HƯỚNG VỀ CỘI NGUỒN THUỐC NAM ĐẦU XUÂN NHÂM DẦN

08 February, 2022
Ngày 06/2/2022, Ban Tổng Giám đốc cùng Cán bộ quản lý của Nam Dược đã có chuyến hành…

NAM DƯỢC – HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2021 & TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH 2022

24 January, 2022
Ngày 22/01/2022 vừa qua, Nam Dược đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết năm 2021 &…