ĐOÀN CÁN BỘ NAM DƯỢC HƯỚNG VỀ CỘI NGUỒN THUỐC NAM ĐẦU XUÂN NHÂM DẦN

Ngày 06/2/2022, Ban Tổng Giám đốc cùng Cán bộ quản lý của Nam Dược đã có chuyến hành hương về với cội nguồn thuốc Nam để tỏ lòng thành kính đối với những bậc thánh nhân đã gây dựng nền móng đầu tiên cho nền Y học cổ truyền của dân tộc Việt Nam là Thiền sư Tuệ Tĩnh – Thánh tổ thuốc Nam và Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. 

Tìm về với cội nguồn của nền Y học Việt, Ban Tổng giám đốc cùng các Cán bộ quản lý của Nam Dược đã đến dâng hương tại khu di tích lịch sử Quốc gia –  Đền Bia nơi thờ Thiền sư Tuệ Tĩnh – Thánh tổ thuốc Nam. Tại đây, Ban tổng giám đốc cùng các cán bộ quản lý của Nam Dược đã có dịp được lắng nghe, tìm hiểu về những đóng góp to lớn của Thiền sư Tuệ Tĩnh đối với nền Y học nước nhà, càng thấm nhuần hơn giá trị “Nam dược trị Nam nhân” (Thuốc Nam trị bệnh cho người Nam) mà thiền sư Tuệ Tĩnh đã dành cả cuộc đời để xây dựng. 

Ban Tổng Giám Đốc và Cán bộ quản lý của Nam Dược dâng hương tại Đền Bia nơi thờ Thiền Sư Tuệ Tĩnh 

Ngược về quá khứ cách đây hơn 800 năm, Thánh tổ thuốc Nam, Thiền sư Tuệ Tĩnh đã khẳng định: “Thuỷ thổ, khí hậu nước Nam sinh ra con người, cây cỏ nước Nam. Chướng khí nước Nam sinh ra bệnh tật nước Nam. Thảo dược nước Nam chữa trị cho người nước Nam”. Do đó, Ông đã dành cả cuộc đời để nghiên cứu cỏ cây, tìm thuốc cứu người. Những pho y pháp của ông đã đặt nền móng cho y học chính thống nước nhà.

Ban Tổng Giám Đốc và Cán bộ quản lý của Nam Dược dâng hương tại Đền Bia nơi thờ Thiền Sư Tuệ Tĩnh 

400 năm sau, kế thừa di sản của Thiền sư Tuệ Tĩnh, Đại Y tôn Hải thượng Lãn Ông đã kế thừa 496 bài thơ dược tính của Nam dược thần hiệu chép vào sách Lĩnh nam bản thảo, với nhiều phương thuốc Nam của Tuệ Tĩnh và phát huy đường hướng dưỡng sinh của Tuệ Tĩnh về giữ gìn Tinh – Khí – Thần để sống lâu. Ông cũng là người đầu tiên hệ thống hóa tinh hoa của lý luận Đông y cùng với những sáng tạo đặc biệt qua việc áp dụng lý luận cổ điển vào điều kiện Việt Nam, đúc kết nền y học cổ truyền của dân tộc để viết nên pho y truyền “Hải Thượng Y tông tâm lĩnh”, đưa nền y học Việt Nam lên ngang tầm nhân loại.

Ban Tổng Giám Đốc và Cán bộ quản lý của Nam Dược chụp hình lưu niệm tại khu di tích lịch sử Đền Bia

Câu nói của Thiền sư Tuệ Tĩnh “Nam dược trị Nam nhân” và lý luận trong pho y truyền “Hải Thượng Y tông tâm lĩnh” của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác đã trở thành giá trị cốt lõi, là kim chỉ nam cho chiến lược xuyên suốt hơn 17 năm xây dựng và phát triển của Nam Dược.

CBNV chi nhánh Bắc Miền Trung thắp hương đền thờ Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác tại Hà Tĩnh