NAM DƯỢC – ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA KINH DOANH GIÚP NÂNG TẦM DOANH NGHIỆP

Sáng ngày 03/12, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa – Thể thao & Du lịch kết hợp với Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ công bố và vinh danh “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam” năm 2022. Công ty Cổ phần Nam Dược vinh dự là một trong 24 doanh nghiệp có thành tích xuất sắc đạt giải thưởng trên.

Theo đó, các doanh nghiệp được công nhận “Đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam” phải đảm bảo các tiêu chí cụ thể trong bộ tiêu chí kinh doanh Việt Nam, gồm 5 nhóm chính: Nhóm 1 – Các tiêu chí về lãnh đạo doanh nghiệp phát triển bền vững; Nhóm 2 – Xây dựng và thực thi văn hóa doanh nghiệp; Nhóm 3 – Thượng tôn pháp luật; Nhóm 4 – Đạo đức kinh doanh; Nhóm 5 – Trách nhiệm xã hội.

 

Chương trình xét công nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam” nhằm tôn vinh, biểu dương, khen thưởng các doanh nghiệp có thành tích xuất sắc hưởng ứng cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam” do Thủ tướng Chính phủ phát động, góp phần hiện thực hóa các nghị quyết của Đảng và Chính phủ về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Chương trình cũng nhằm thúc đẩy việc xây dựng văn hóa kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam ở trong và ngoài nước, từng bước hình thành những đặc trưng tiêu biểu của văn hóa kinh doanh Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Công ty CP Nam Dược luôn nhất quán về sứ mệnh, tầm nhìn là trở thành Công ty Dược phẩm danh tiếng, là Thương hiệu quốc Gia Việt Nam về các sản phẩm có nguồn gốc từ thảo dược và tự nhiên. Với hệ thống 6 giá trị cốt lõi gồm: Vì khách hàng – Chính trực – Trách nhiệm – Hợp tác – Đổi mới sáng tạo – Không ngừng học hỏi, Nam Dược đã tạo ra triết lý kinh doanh được Cán bộ nhân viên và khách hàng ủng hộ, đó là: Nhân viên hạnh phúc – Khách hàng hài lòng.Đến nay, Công ty Cổ phần Nam Dược đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận, đó là chứng nhận “Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2022 – Vietnam Value năm 2022” dành cho 2 sản phẩm Siro Ho Cảm Ích Nhi và Sủi Thanh nhiệt Livecool; Top 5 Công ty Đông Dược uy tín năm 2022, Huân chương lao động hạng III, 2 lần liên tiếp đạt Giải vàng chất lượng quốc gia; Giải thưởng Chất lượng quốc tế Châu Á – Thái Bình Dương; Nhiều năm liền nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Y tế.Danh hiệu “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam” là sự ghi nhận của Chính phủ, bộ ban ngành, cộng đồng… với Nam Dược bởi những đóng góp tích cực cho sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp nói chung, của các doanh nghiệp Dược nói riêng. Đồng thời, đây cũng là nguồn lực to lớn để Nam Dược tiếp tục khẳng định khá trị thương hiệu bền vững, góp phần vào việc phát triển kinh doanh theo các chuẩn mực văn hóa được công nhận, nâng cao năng lực cạnh tranh của Nam Dược trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay.